Cấu trúc rẽ nhánh switch…case trong PHP

Đây là bài 17/53 bài của series môn học Lập trình Web PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cấu trúc rẽ nhánh switch…case trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP.

Câu lệnh switch được sử dụng để lựa chọn một trong nhiều khối lệnh để thực hiện tùy vào biểu thức nào được lựa chọn. Cú pháp cấu trúc switch…case trong PHP:

switch (label) {
  case label1:
    //code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    //code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    //code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    //code to be executed if n is different from all labels;
}

Câu lệnh switch…case trong PHP hoạt động như thế nào? Đầu tiên, chúng ta có một biểu thức label (thường là một biến). Giá trị của label lần lượt được so sánh với các giá trị label1, label2, label3,… của từng case. Nếu có sự trùng khớp, code bên trong case đó sẽ được thực thi. Sử dụng câu lệnh break; để ngăn thực thi các trường hợp tiếp theo trong switch. Các câu lệnh trong default sẽ được thực thi nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào.

<?php
$number = 44;
// switch statement to check size
switch ($number) {
 case 29:
  echo "Small";
  break;
 case 42:
  echo "Medium";
  break;
 // match the value of week
 case 44:
  echo "Large";
  break;
 case 48:
  echo "Extra Large";
  break;
 default:
  echo "Unknown";
  break;
}
?>
Kết quả
Large

Tư duy về cấu trúc rẽ nhánh switch...case trong PHP cũng giống các ngôn ngữ khác như C++, Java,… Các bạn có thể đọc bài Cấu trúc rẽ nhánh switch case và minh họa với C++ hoặc Câu lệnh switch case và toán tử điều kiện trong Java để tham khảo thêm nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Cấu trúc rẽ nhánh if…else trong PHPCấu trúc vòng lặp for và foreach trong PHP >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.