Nhập môn lập trình

Giới thiệu môn học Nhập môn lập trình

1. Tóm tắt môn học Môn học Nhập môn lập trình gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình trên máy tính. Gồm phương pháp tư duy logic, cách biểu diễn các bài toán lập trình bằng lưu đồ, các bước giải một bài […]

Lập trình là gì? Phân loại ngôn ngữ lập trình

Bài này sẽ giới thiệu về các khái niệm cơ bản trong lập trình như chương trình, lập trình là gì, các ngôn ngữ lập trình. Nắm vững các khái niệm này sẽ là cơ sở để học tốt các môn về lập trình. 1. Khái niệm chương trình (Program) Một chương trình là một […]

Thuật toán là gì? Các phương pháp biểu diễn thuật toán

1. Thuật toán (algorithm) là gì? Ví dụ, có phương trình bậc nhất có dạng: ax + b = 0, làm thế nào để giải phương trình này? Không thể thế từng giá trị x vào để tìm nghiệm. Cần phải có cách giải quyết khoa học hơn. Đó là, ta có: phương trình bậc […]

6 bước xây dựng một chương trình máy tính

Xây dựng chương trình là một nghệ thuật, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc của lập trình viên. Chính vì thế, cần có một quy trình khoa học cho vấn đề này. Để xây dựng hoàn chỉnh một chương trình thường trải qua các bước sau: Hãy cùng mình duyệt qua các bước này. […]

Ngôn ngữ C++ là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C++

Trong series bài học “Nhập môn lập trình”, các bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ để học các ý tưởng đầu tiên về lập trình. Vậy chúng ta cũng nên hiểu một ít về ngôn ngữ này chứ nhỉ. Và quan trọng hơn hết là các bạn cần tránh nhầm lẫn giữa […]

Cấu trúc một chương trình trong C++

Nắm được cấu trúc một chương trình trong C++ là việc rất quan trọng. Nó giúp bạn dễ dàng trong việc xây dựng các chương trình theo mong muốn của mình. 1. Cấu trúc một chương trình C++ Một chương trình C++ đơn giản bao gồm hai phần như sau: Phần tiêu đề (header), còn […]

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C++

1. Kiểu dữ liệu là gì? 1.1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu Mọi chương trình đều cần đến dữ liệu. Ví dụ chương trình sau: Một chương trình xuất ra màn hình đơn giản cũng cần dữ liệu Chương trình trên cần lưu trữ dữ liệu “LAP TRINH C/C++” để xuất ra màn hình. […]

Khái niệm biến, hằng và minh họa với C++

1. Biến là gì? Cách khai báo biến trong C++ Biến (variable) đại diện cho vùng nhớ lưu trữ dữ liệu (trên RAM) của chương trình. Biến chứa giá trị nhập vào, giá trị của một biểu thức, giá trị tính toán hoặc xử lý trong chương trình. Biến được nhận dạng thông qua tên […]

Các lệnh gán và nhập xuất cơ bản trong C++

1. Các lệnh gán trong C++ Dùng để gán giá trị cho biến. Tức là giá trị sẽ được lưu vào vùng nhớ được đại diện bởi tên biến. Toán tử gán (Assignment operator): dấu “=” Cú pháp lệnh gán: <Tên biến> = <giá trị>; <Tên biến> = <biến>; <Tên biến> = <biểu thức>; Ví […]

Hiểu rõ về bộ nhớ của biến trong C++

1. Hình dung về bộ nhớ trong lập trình 1.1. Khái niệm memory cell Gọi là tế bào nhớ. Là khối lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất được tạo ra. Một memory cell lưu trữ 1 bit. Một tế bào nhớ bao gồm một transistor và một tụ điện. Transistor cho phép tụ điện tích […]