TH Sửa chữa Laptop cơ bản

Ôn tập kiểm tra bộ nguồn ATX và khò hàn linh kiện mainboard Desktop

1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 1 thùng máy PC 2-3 bộ nguồn PC 1 đồng hồ đa năng 2-3 dây nguồn 1 máy khò Dụng cụ hỗ trợ: 1 chổi vệ sinh máy tính 1 khăn lau 1 ổ cắm điện 1 băng […]

Nhận biết các linh kiện trên mainboard Laptop-Phần 1

1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 2 mainboard Laptop 1 tua vít 1 hộp đựng vít Dụng cụ hỗ trợ: 1 chổi vệ sinh 1 khăn lau 2. Thực hành 2.1. Yêu cầu Mỗi sinh viên nhận dụng cụ thực hành. Nhận biết các […]

Nhận biết các linh kiện trên mainboard Laptop-Phần 2

1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 2 mainboard Laptop 1 đèn soi linh kiện 1 tua vít 1 hộp đựng vít Dụng cụ hỗ trợ: 1 chổi vệ sinh 1 khăn lau 2. Thực hành 2.1. Yêu cầu Mỗi sinh viên nhận dụng cụ […]

Các hãng ODM và một số mã mainboard Laptop phổ biến

1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 1 mainboard Laptop 1 đèn soi linh kiện 1 tua vít 1 hộp đựng vít Dụng cụ hỗ trợ: 1 chổi vệ sinh 1 khăn lau 2. Các hãng ODM thiết kế mainboard Laptop nổi tiếng OEM là […]

Cách đọc sơ đồ mạch (schematic) của mainboard Laptop

1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 1 mainboard Laptop 1 đèn soi linh kiện 1 tua vít 1 hộp đựng vít Dụng cụ hỗ trợ: 1 chổi vệ sinh 1 khăn lau 2. Thực hành 2.1. Yêu cầu Mỗi sinh viên nhận dụng cụ […]

Tra cứu các mạch cấp nguồn trên mainboard Laptop

1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 2 mainboard Laptop 1 đèn soi linh kiện 1 tua vít 1 hộp đựng vít Dụng cụ hỗ trợ: 1 chổi vệ sinh 1 khăn lau 2. Thực hành 2.1. Yêu cầu – Mỗi sinh viên nhận dụng […]

Sử dụng nguồn đa năng để chẩn đoán các điện áp trên mainboard Laptop

1. Chuẩn bị dụng cụ Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau: Dụng cụ chính: 1 mainboard Laptop 1 đèn soi linh kiện 1 nguồn đa năng 1 tua vít 1 hộp đựng vít Dụng cụ hỗ trợ: 1 chổi vệ sinh 1 khăn lau 2. Thực hành 2.1. Yêu cầu – Mỗi […]

Kiểm tra đọc sơ đồ mạch (schematic) của mainboard Laptop

1. Chuẩn bị trước kiểm tra – Ôn tập cách đọc sơ đồ mạch: Tham khảo các bài: Các hãng ODM và một số mã mainboard Laptop phổ biến Cách đọc sơ đồ mạch (schematic) của mainboard Laptop – Sinh viên kiểm tra máy tính phòng thực hành, đảm bảo máy tính hoạt động tốt. […]