Thực hành Mạng máy tính

Giới thiệu môn học Thực hành Mạng máy tính

1. Tóm tắt môn học Môn học Thực hành Mạng máy tính giúp cũng cố các kiến thức lý thuyết Mạng máy tính. Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng thực hành như: Kỹ năng bấm cáp mạng Kỹ năng xây dựng hệ thống mạng LAN Kỹ năng quản lý các tài […]

Cáp xoắn đôi và cách bấm đầu cáp mạng RJ45

1. Tại sao phải bấm cáp mạng Mạng máy tính (computer network) là sự kết nối các máy tính lại với nhau thông qua các thiết bị liên kết mạng và phương tiện truyền dẫn theo một cấu trúc nào đó, nhằm giúp các máy tính trao đổi thông tin qua lại với nhau. Rõ […]

Địa chỉ IP là gì? Cách thiết lập địa chỉ IP trên máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt. 1. Chuẩn bị máy ảo Sử dụng phần mềm VMware để tạo 1 máy ảo cài đặt hệ điều hành […]

Quản lý tài nguyên đĩa cứng: basic disk và dynamic disk

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt. 1. Bài tập Xây dựng mạng LAN với sơ đồ mạng sau đây: Lưu ý: Máy server cài đặt hệ […]

Quản lý tài khoản người dùng trong máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt. 1. Bài tập Sử dụng phần mềm VMware để chuẩn bị các máy tính ảo sau: Một máy tính cài […]

Phân quyền dữ liệu chia sẻ trong mạng LAN

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt. 1. Phân quyền truy cập cục bộ Trên cùng một máy tính, có thể có rất nhiều user và nhóm […]

Đề mẫu bài kiểm tra lần 1 môn Thực hành Mạng máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt. 1. Hình thức kiểm tra Sinh viên làm bài kiểm tra thực hành tại lớp trong 60 phút. Đề kiểm […]