MẠNG MÁY TÍNH

Thực hành Mạng máy tính

-Rèn luyện các kỹ năng: bấm cáp mạng, xây dựng mạng LAN, quản lý tài nguyên mạng, cài đặt các dịch vụ mạng cơ bản
-Gồm 17 bài thực hành

Đọc thêm
Chia sẻ trên mạng xã hội: