Giới thiệu môn học Lập trình Arduino cơ bản

Đây là bài 1/17 bài của series môn học Lập trình Arduino cơ bản

1. Tóm tắt môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình trên Arduino:

  • Arduino là gì, cấu trúc của board mạch Arduino.
  • Cách cài đặt Arduino IDE, chương trình mô phỏng Proteus và chạy chương trình trên Arduino.
  • Xây dựng ứng dụng điều khiển một số linh kiện điện tử với Arduino.

2. Chuẩn đầu ra môn học

  • Trình bày được khái niệm Arduino, cấu trúc của board mạch Arduino.
  • Trình bày được cách thức cài đặt chương trình cho Arduino.
  • Thiết kế được sơ đồ mạch điện tử với Arduino trên Proteus.
  • Sử dụng thành thạo các lệnh cơ bản trong ngôn ngữ C để lập trình điều khiển với Arduino.
  • Xây dựng ứng dụng điều khiển một số linh kiện điện tử với Arduino.

3. Nội dung môn học

Bài 1 – Giới thiệu môn học Lập trình Arduino cơ bản

Phần 1 – Cơ bản về Arduino

Bài 2 – Arduino là gì? Cấu trúc của board mạch Arduino Uno

Bài 3 – Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Bài 4 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện tử Proteus

Bài 5 – Các bước lập trình và chạy chương trình với Arduino

Phần 2 – Lập trình điều khiển led với Arduino

Bài 6 – Lập trình điều khiển led đơn với board mạch Arduino

Bài 7 – Lập trình điều khiển nhiều led với board mạch Arduino

Bài 8 – Lập trình điều khiển led bằng nút bấm với board mạch Arduino

Bài 9 – Lập trình điều khiển nhiều led bằng IC HC595 với board mạch Arduino

Phần 3 – Lập trình giao tiếp màn hình LCD với Arduino

Bài 10 – Lập trình giao tiếp màn hình LCD với board mạch Arduino

Bài 11 – Các hiệu ứng hiển thị trên LCD với board mạch Arduino

Bài 12 – Tạo thêm các ký tự mới trên LCD với board mạch Arduino

Phần 4 – Lập trình giao tiếp cảm biến với Arduino

Bài 13 – Lập trình giao tiếp cảm biến LM35 với board mạch Arduino

Bài 14 – Lập trình giao tiếp cảm biến LDR với board mạch Arduino

Bài 15 – Lập trình giao tiếp cảm biến DHT với board mạch Arduino

Phần 5 – Lập trình điều khiển motor với Arduino

Bài 16 – Lập trình điều khiển DC motor với board mạch Arduino

Bài 17 – Lập trình điều khiển Servo motor với board mạch Arduino

4. Quy định về môn học

4.1. Quy định chung

– Số tín chỉ: 5 tín chỉ

– Số tiết: 75 tiết lý thuyết, thực hành

– Số tuần: 13 tuần

– Số tiết/tuần: 6 tiết

– Nơi học: phòng lý thuyết, thực hành

4.2. Hình thức đánh giá

Hình thức kiểm tra: tự luận, trắc nghiệm, thực hành

Thang điểm: 10

Chuyên cần: 10%

  • Điểm danh 1 hoặc nhiều lần trong 1 buổi học.
  • Điểm danh bất kỳ thời điểm nào trong buổi. So_Buoi_Vang=0, nếu vắng 1 lần điểm danh bất kỳ thì So_Buoi_Vang++
  • Diem_Chuyen_Can = 10 – So_Buoi_Vang

Trung bình kiểm tra (TB_KT): 40% (hàng tuần)

Kiểm tra cuối kỳ (KT_CK): 50% (lịch phòng đào tạo quy định)

Diem_Tong_Ket = ROUND(Diem_Chuyen_Can * 0.1 + TB_KT * 0.4 + KT_CK * 0.5, 1)

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn họcArduino là gì? Cấu trúc của board mạch Arduino Uno >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.