PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Phần cứng máy tính

-Thành phần máy tính cơ bản
-Hệ điều hành và cài đặt hệ điều hành
-Gồm 40 bài học

Đọc thêm
Thực hành Phần cứng máy tính

-Thực hành lắp ráp máy tính
-Thực hành cài đặt máy tính
-Gồm 16 bài thực hành

Đọc thêm
Sửa chữa Desktop cơ bản

-Cấu tạo các thành phần trên mainboard Desktop
-Nguyên lý cấp nguồn mainboard Desktop
-Cách chuẩn đoán, sửa chữa mainboard Desktop
-...

Đọc thêm
Thực hành Sửa chữa Desktop cơ bản

-Đọc hiểu schematic mainboard Desktop
-Kiểm tra điện áp trên mainboard Desktop
-Khò, hàn linh kiện trên mainboard Desktop
-Gồm 9 bài...

Đọc thêm
Sửa chữa Laptop cơ bản

-Cấu tạo các thành phần trên mainboard Laptop
-Nguyên lý cấp nguồn mainboard Laptop
-Cách chuẩn đoán, sửa chữa mainboard Laptop
-Gồm...

Đọc thêm
Thực hành Sửa chữa Laptop cơ bản

-Nhận biết linh kiện trên mainboard Laptop
-Đọc hiểu schematic mainboard Laptop
-Kiểm tra điện áp trên mainboard Laptop
-Gồm 10 b...

Đọc thêm
Chia sẻ trên mạng xã hội: