Hệ điều hành là gì? Các hệ điều hành máy tính phổ biến

Đây là bài 37/42 bài của series môn học Phần cứng máy tính

1. Hệ điều hành (Operating System)

Hệ điều hành là một phần mềm nền tảng cho phép vận hành các ứng dụng khác trên một thiết bị điện tử bất kỳ. Thông qua hệ điều hành, người dùng có thể điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và tài nguyên phần mềm.

Chức năng hệ điều hành

Chức năng của hệ điều hành

  • Chương trình hệ thống
  • Quản lý thiết bị phần cứng máy tính
  • Quản lý tài nguyên phần mềm máy tính
  • Làm nền tảng cho các ứng dụng khác
  • Làm trung gian giữa máy tính và con người

Các thành phần của hệ điều hành (Operating System)

Hệ điều hành có 3 thành phần quan trọng là Kernel, User Interface và Program Execution:

  • Kernel cung cấp những điều khiển cơ bản đến thiết bị phần cứng. Qua đó, đảm nhiệm các vai trò gồm: đọc – ghi dữ liệu, xử lý các lệnh, xác định dữ liệu được nhận và gửi bởi các thiết bị khác, nhận dữ liệu từ mạng.
  • User Interface giúp tương tác giữa người dùng với máy tính.
  • Program Execution cho phép các ứng dụng có thể giao tiếp với phần cứng để thực thi chương trình.
Thành phần hệ điều hành

2. Các hệ điều hành máy tính phổ biến

Có nhiều hệ điều hành được ra đời như hệ điều hành Windows, Linux, Mac,…

Các hệ điều hành

Hệ điều hành Windows OS

Các hệ điều hành Windows

Năm 2021, Microsoft ra mắt hệ điều hành Windows 11.

Windows 11

Hệ điều hành Linux

Hệ điều hành Linux

version 0.01

Ngày 25/8/1991, Linus (Linus Torvalds) cho ra version 0.01 và thông báo trên comp.os.minix của Internet về dự định của mình về Linux.

version 0.12

1/1992, Linus cho ra version 0.12 với shell và C compiler. Linus không cần Minix nữa để recompile HDH của mình. Linus đặt tên HDH của mình là Linux.

version 1.0

1994, phiên bản chính thức 1.0 được phát hành.

version 2.4

Cuối 2001, phiên bản mới nhất của Linux kernel là 2.4, có khả năng điều khiển các máy đa bộ vi xử lý và rất nhiều các tính năng khác.

Có nhiều hệ điều hành khác được phát triển dựa trên Linux Kernel như Ubuntu, Red Hat, CentOS,…

Hệ điều hành CentOS

Quá trình phát triển MAC

MAC OS (Macintosh Operating System) được phát triển bởi tập đoàn Apple cho các máy tính Apple Macintosh. Phiên bản đầu tiên ra đời năm 1984.

Hệ điều hành MACOS
5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Chức năng của BIOS và một số cấu hình BIOSPhân vùng ổ cứng là gì? Cách phân vùng ổ cứng >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.