Cách chạy một chương trình Java và các Java IDE thường dùng

Đây là bài 4/62 bài của series môn học Ngôn ngữ lập trình Java

1. Cách chạy một chương trình Java

Bên dưới là một chương trình Java được lưu trong file Welcome.java trong folder E:\Demo.

public class Welcome{
  public static void main (String[] args){
    System.out.println("Welcome to Java!");
  }
}

Làm thế nào để chạy chương trình Java này? Chúng ta cùng xem quá trình biên dịch và chạy chương trình Java bên dưới.

Các bước chạy chương trình Welcome.java

Chúng ta sẽ chạy chương trình bằng các lệnh trong Command Prompt với JDK đã cài đặt. Đầu tiên, thay đổi folder đang thực thi trong Command Prompt đến thư mục chứa file code Java.

C:\Users\LHVINH>E:
E:\>cd Demo

Sau đó, sử dụng chương trình javac trong JDK để biên dịch code Java thành bytecode. Một file tên là Welcome.class chứa bytecode sẽ được tự động tạo ra.

E:\Demo>javac Welcome.java

Cuối cùng, thông dịch bytecode thành mã máy để CPU thực thi với chương trình java trong JDK.

E:\Demo>java Welcome
Welcome to Java!
Run welcome.java với cmd

Lưu ý: Thông thường, chúng ta sẽ dùng Java IDE để chạy chương trình Java và không cần phải thực hiện các bước rườm rà trên. Các Java IDE đã hỗ trợ sẵn các thao tác thực thi biên dịchthông dịch một chương trình Java với chỉ 1 nút nhấn.

2. Các Java IDE thường dùng

IDE (Integrated Development Environment) là một loại phần mềm máy tính có chức năng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Một IDE gồm có các thành phần chính:

  • Trình soạn thảo mã nguồn (source code editor): dùng để viết code
  • Trình biên dịch (compiler), trình thông dịch (interpreter)
  • Công cụ xây dựng tự động: khi sử dụng sẽ biên dịch (hoặc thông dịch) mã nguồn, thực hiện liên kết các thư viện và có thể chạy chương trình một cách tự động
  • Trình gỡ lỗi (debugger): hỗ trợ tìm lỗi code

Các Java IDE thường dùng là NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA,…

2.1. NetBeans IDE

Các bạn có thể download NetBeans IDE tại website Apache NetBeans.

Tạo một Java Project

Trước khi tạo một chương trình Java trong NetBeans, cần phải tạo một project.

Chọn File –> New Project, hộp thoại New Project xuất hiện.

New project trong netbeans

Chọn Java trong CategoriesJava Application trong Projects và click Next để hiển thị hộp thoại New Java Application.

New java application trong netbeans.

Nhập tên (ví dụ: Hello World) trong mục Project Name và E:\ trong mục Project Location. Click Finish để tạo project.

Project name trong netbeans

Tạo một Java Class

Right click vào Hello World trong Project Pane để hiển thị context menu. Chọn New –> Java Class để hiển thị hộp thoại New Java Class.

New java class trong netbeans

Nhập HelloWorld trong mục Class Name và chọn Source Packages trong mục Location. Để trống mục Package, sẽ tạo một lớp trong default package. Click Finish để tạo HelloWorld class.

Bên dưới, tập tin HelloWorld.java được đặt trong <package Vidu1>. Soạn thảo code trong HelloWorld class.

Soạn thảo code trong netbeans

Compiling và Running một Class trong NetBeans

Để chạy Welcome.java, right click Welcome.java để hiển thị context menu và chọn Run File hoặc nhấn Shift + F6.

Run java program trong netbeans

2.2. Eclipse IDE

Các bạn có thể download Eclipse IDE tại website Eclipse Foundation.

Tạo một Java Project

Trước khi tạo một chương trình Java trong Eclipse, cần phải tạo một project. Chọn File –> New –> Java Project, xuất hiện hộp thoại New Project wizard.

New project trong eclipse

Nhập tên Project (ví dụ: HelloWorld) vào mục Project name. Check chọn Use project folder as root for sources and class files. Click chọn Finish để tạo project.

Created new java project in eclipse

Tạo một Java Class

Sau khi tạo được project, tạo một chương trình Java trong project như sau:

Chọn File –> New –> Class, xuất hiện hộp thoại New Java Class. Nhập tên (ví dụ: HelleWorld) trong mục Name. Check chọn public static void main(String[] args) Click chọn Finishđể tạo HelleWorld.java.

Java class trong eclipse

Compiling và Running một Class trong Eclipse

Để chạy chương trình, right-click vào class trong project, xuất hiện một context menu. Chọn Run –> Java Applicationtrong context menu để chạy class. Kết quả xuất hiện trong cửa sổ Console.

Run java program trong eclipse

Trong series bài học Ngôn ngữ lập trình Java, NetBeans là IDE sẽ được sử dụng chủ yếu.

5/5 - (2 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Phân biệt rõ Java Development Kit (JDK), JRE, JVM trong JavaCác thành phần cơ bản trong một chương trình Java >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.