Phân biệt rõ Java Development Kit (JDK), JRE, JVM trong Java

Đây là bài 3/62 bài của series môn học Ngôn ngữ lập trình Java

1. JVM (Java Virtual Machine)

JVM (Java Virtual Machine) là máy ảo dùng để chạy chương trình Java. Khi chạy chương trình Java, trình biên dịch Java sẽ biên dịch Java code thành bytecode. Sau đó, JVM sẽ thông dịch bytecode thành mã máy để CPU thực thi.

How to run a java program

Các JVM nổi tiếng được Oracle phát hành là Java HotSpot Performance Engine, Jrockit. Trong đó, Java HotSpot là một JVM dành cho máy tính để bàn và máy chủ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

2. JRE (Java Runtime Environment)

JRE (Java Runtime Environment) là môi trường thực thi Java bao gồm JVM, các thư viện và những thành phần bổ sung để chạy những ứng dụng được viết bằng Java.

JRE and JVM in Java

JRE (Java Runtime Environment) bản chất là một gói phần mềm bao gồm cả JVM. Nếu chỉ cần chạy chương trình Java mà không cần thêm công cụ phát triển, chúng ta chỉ cần JRE là đủ. Chúng ta có thể download JRE từ website Java SE Runtime Environment của Oracle.

3. JDK (Java Development Kit)

JDK (Java Development Kit) là bộ công cụ phát triển phần mềm Java. JDK (Java Development Kit) bao gồm JRE và những công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ Java. Khi download JDK thì JRE cũng được tích hợp trong JDK.

JDK and JRE in Java

Các bạn có thể download JDK từ website Java SE Development Kit của Oracle.

Ngoài JRE, JDK bao gồm các công cụ phát triển Java:

  • JAVAC: Chương trình dịch chuyển mã nguồn sang ByteCode;
  • JAVA: Bộ thông dịch, thực thi Java Application;
  • APPLETVIEWER: Bộ thông dịch, thực thi Java Applet;
  • JAVADOC: Bộ tạo tài liệu dạng HTML từ mã nguồn và chú thích;
  • JDB: Bộ gỡ lỗi (Java Debugger);
  • JAVAP: Trình dịch ngược bytecode;
  • JAR: Dùng để đóng gói lưu trữ các module viết bằng Java (tạo ra file đuôi *.jar), là phương pháp tiện lợi để phân phối những chương trình Java.

Mối quan hệ giữa JVM, JRE và JDK

JDK, JRE and JVM in Java

Các phiên bản của JDK (Java Devenlopment Kit)

  • JDK 1.02 (1995);
  • JDK 1.1 (1996);
  • JDK 1.2 (1998);
  • JDK 1.3 (2000);
  • JDK 1.4 (2002);
  • JDK 1.5 (2004) (JDK 5 hoặc Java 5);
  • JDK 1.6 (2006) (JDK 6 hoặc Java 6);
  • JDK 1.7 (2011) (JDK 7 hoặc Java 7);
  • JDK 1.8 (2014) (JDK 8 hoặc Java 8);
  • Đến 2021, đã có JDK 17.

JDK còn có các bộ công cụ phát triển khác nhau cho các loại ứng dụng:

  • Desktop applications – J2SE: viết các ứng dụng trên Desktop
  • Server applications – J2EE: viết các ứng dụng chạy trên máy chủ website
  • Mobile (embedded) applications – J2ME: viết các ứng dụng trên thiết bị di động, không dây, thiết bị nhúng,…

4. Các bước cài đặt JDK trên hệ điều hành Windows

Bước 1: Chạy file cài đặt

Preparing to install JDK

Bước 2: Tiến hành các thao tác cài đặt JDK

Nhấn Next để bắt đầu cài đặt.

Click Next to install JDK

Chọn đường dẫn JDK, mặc định là: “C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_51\”

Path of JDK folder

Chọn đường dẫn JRE, mặc định là: “C:\Program Files\Java\jre1.8.0_51\”

Path of JRE folder

Quá trình cài đặt đang diễn ra, sau đó nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Installing JDK

Bước 3: Hoàn tất quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ thấy thư mục đã cài đặt của JDKJRE.

JRE and JDK folder

Cấu hình biến môi trường cho Java

Để có thể sử dụng các trình biên dịch thông dịch Java trong hệ điều hành Windows, cần cấu hình biến môi trường cho Java trong Windows. Vào Control Panel, tìm mục Advanced system settings, chọn Environment Variables.

Nhấn New để tạo mới một biến môi trường có tên “JAVA_HOME”.

Create JAVA_HOME

Thêm “%JAVA_HOME%\bin;” vào Variable value của biến Path.

Create JAVA_HOME BIN

Kiểm tra cấu hình biến môi trường thành công

Check Java on Windows

Vào giao diện Command Prompt, gõ lệnh java -version, kết quả trả về cho thấy version đã cài đặt của Java là thành công.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Lịch sử ra đời và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình JavaCách chạy một chương trình Java và các Java IDE thường dùng >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.