Kiểm tra đọc sơ đồ mạch (schematic) của mainboard Laptop

Đây là bài 10/10 bài của series môn học TH Sửa chữa Laptop cơ bản

1. Chuẩn bị trước kiểm tra

– Ôn tập cách đọc sơ đồ mạch: Tham khảo các bài:

Các hãng ODM và một số mã mainboard Laptop phổ biến

Cách đọc sơ đồ mạch (schematic) của mainboard Laptop

– Sinh viên kiểm tra máy tính phòng thực hành, đảm bảo máy tính hoạt động tốt.

2. Hình thức kiểm tra

Sinh viên sẽ kiểm tra thực hành trên máy tính. Đề kiểm tra và file trả lời sẽ được gửi vào phân vùng D (có thể gửi vào phân vùng khác, tùy phòng máy tính) trên máy tính.

Sinh viên kiểm tra đề trong 5 phút. Sau đó, sinh viên sẽ có thời gian làm bài trong 45 phút.

Lớp học sẽ được chia nhóm để kiểm tra. Mỗi nhóm tối đa 10 sinh viên.

3. Các đề kiểm tra

Có tổng cộng 10 đề kiểm tra tương ứng với 10 file trả lời dưới dạng file .pdf.

Mỗi đề kiểm tra gồm 1 schematic của mainboard Laptop và 1 file trả lời tương ứng.

Sinh viên sử dụng phần mềm Foxit Reader để mở các file đề kiểm tra và file trả lời. Sinh viên điền đầy đủ họ tên, lớp và trả lời vào file.

Các sơ đồ mạch dưới dạng file .pdf.

Các đề kiểm tra dưới dạng file .pdf.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Thực hành kiểm tra mosfet trên mainboard Laptop
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.