Thực hành kiểm tra mosfet trên mainboard Laptop

Đây là bài 9/10 bài của series môn học TH Sửa chữa Laptop cơ bản

1. Chuẩn bị dụng cụ

Mỗi sinh viên chuẩn bị các dụng cụ sau:

Dụng cụ chính:

  • 2 mainboard Laptop
  • 1 đồng hồ đa năng
  • 1 máy khò
  • 1 lọ mỡ khò hàn

Dụng cụ hỗ trợ:

  • 1 chổi vệ sinh
  • 1 khăn lau
  • 1 ổ cắm điện

2. Thực hành

– Mỗi sinh viên nhận dụng cụ thực hành.

– Vệ sinh sạch sẽ mainboard Laptop.

– Tháo 5 mosfet, kiểm tra chạm chập và kiểm tra chất lượng mosfet.

– Kiểm tra 3 điện trở, 2 tụ hóa, 2 tụ gốm, 1 pin CMOS, 2 cuộn dây.

– Hoàn thành phiếu thực hành.

– Chụp hình, quay video để làm tư liệu.

3. Cách kiểm tra mosfet

Mainboard Laptop sử dụng cả mosfet thuận và mosfet ngược. Mosfet ngược được sử dụng nhiều hơn, chúng có mặt trong tất cả các mạch nguồn. Mosfet thuận chỉ được sử dụng trong các mạch đầu vào DC IN và V.BAT. Các mosfet thường có 3 chân hoặc 8 chân.

3.1. Kiểm tra mosfet 3 chân

Xem lại bài Cách kiểm tra mosfet trên mainboard.

3.2. Kiểm tra mosfet 8 chân

Mainboard Laptop thường sử dụng mosfet có 8 chân. Mosfet 8 chân cũng gồm các chân G, D, S như mosfet 3 chân nhưng có 3 chân S, 1 chân G và 4 chân D.

Các chân của mosfet 8 chân trên Laptop
Các chân của mosfet 8 chân trên Laptop

Xem lại bài Cách kiểm tra mosfet trên mainboard để nắm được đặc điểm của mosfet thuận và mosfet ngược. Các bạn phải nắm được các đặc điểm đó để hiểu được cách kiểm tra mosfet.

Kiểm tra mosfet 8 chân là mosfet thuận hay mosfet ngược?

Sử dụng đồng hồ VOM, chỉnh thang đo trở kháng x1. Lúc này, qua đen ra điện tích dương (+), que đỏ ra điện tích âm ().

Xác định mosfet ngược
Đặc điểm của mosfet ngược
Đặc điểm của mosfet ngược

Bước 1 – Đặt que đen vào chân S (chân 1, 2, 3), que đỏ vào chân D (chân 5, 6, 7, 8), thấy kim lên (dẫn điện, điện trở gần về 0).

Cách xác định mosfet ngược N-Channel

Bước 2 – Đặt que đen vào chân D, que đỏ vào chân S, không thấy lên kim (cách điện, điện trở vô cùng).

Cách xác định mosfet ngược N-Channel
Xác định mosfet thuận
Đặc điểm của mosfet thuận
Đặc điểm của mosfet thuận

Bước 1 – Đặt que đen vào chân S (chân 1, 2, 3), que đỏ vào chân D (chân 5, 6, 7, 8), không thấy kim lên.

Cách xác định mosfet thuận P-Channel

Bước 2 – Đặt que đen vào chân D, que đỏ vào chân S, thấy lên kim.

Cách xác định mosfet thuận P-Channel

Kiểm tra chất lượng mosfet ngược (N-channel)

Sử dụng máy khò để tháo mosfet ra khỏi mainboard. Đặt mosfet lên vật cách điện tốt như tấm kính hoặc tờ giấy. Chỉnh đồng hồ về thang điện trở x1, sau đó thực hiện đo kiểm tra 4 bước sau đây:

Bước 1 – Đo từ G sang S phải thấy cách điện (không lên kim)

Đo chân G-S của mosfet ngược
Đo chân G-S của mosfet ngược

Bước 2 – Đo từ G sang D phải thấy cách điện

Đo chân G-D của mosfet ngược
Đo chân G-D của mosfet ngược

Bước 3 – Nạp điện tích dương cho G, sau đó đo D-S thì đèn phải dẫn. Nạp điện tích dương cho G bằng cách đặt que đen vào G, que đỏ vào S.

Nạp dương cho chân G của mosfet ngược
Nạp dương cho chân G của mosfet ngược

Sau khi nạp dương (+) cho G và đặt que đen vào D, que đỏ vào S thì đèn phải dẫn.

Mosfet ngược dẫn từ D sang S khi nạp dương cho G
Mosfet ngược dẫn từ D sang S khi nạp dương cho G

Bước 4 – Nạp điện tích âm cho G, sau đó đo D-S thì đèn phải tắt. Nạp điện tích âm cho G bằng cách đặt que đỏ vào G, đen vào S.

Nạp âm cho chân G của mosfet ngược
Nạp điện tích âm cho chân G của mosfet ngược

Sau khi nạp âm (-) cho G và đặt que đen vào D, que đỏ vào S thì đèn phải tắt.

Mosfet ngược không dẫn từ chân D sang S khi nạp âm cho G
Mosfet ngược không dẫn từ D sang S khi nạp âm cho G

Nếu thoả mãn 4 bước trên thì đèn tốt, chỉ cần 1 trong 4 bước không thoả mãn là đèn bị hỏng. Cụ thể, các trường hợp mosfet bị hỏng:

  • Nếu đo G-S mà lên kim là đèn bị chập GS
  • Nếu đo G-D mà lên kim là đèn bị chập GD
  • Nếu nạp (+) cho G sau đó đo DS mà đèn không dẫn là đèn đứt DS
  • Nếu đã nạp (-) cho G sau đó đo DS mà đèn vẫn dẫn (không tắt) là đèn dò hay chập DS

Kiểm tra chất lượng mosfet thuận (P-channel)

Sinh viên tự suy ra dựa trên cách kiểm tra chất lượng của mosfet ngược.

4. Phiếu thực hành

Mỗi sinh viên download phiếu thực hành tại đây, photo và mang theo khi thực hành.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Sử dụng nguồn đa năng để chẩn đoán các điện áp trên mainboard LaptopKiểm tra đọc sơ đồ mạch (schematic) của mainboard Laptop >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.