4 bước xây dựng mạng LAN đơn giản

Đây là bài 4/17 bài của series môn học Thực hành Mạng máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt.

1. Xây dựng mạng LAN đơn giản

1.1. Các bước xây dựng

Bước 1: Kết nối các thiết bị vật lý.
Bước 2: Thiết lập đường mạng chung.
Bước 3: Thiết lập địa chỉ IP cho các máy tính.
Bước 4: Kiểm tra kết nối.

1.2. Kết nối các thiết bị vật lý

Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị như máy tính, hệ điều hành mạng, card mạng (ethernet port) cho các máy tính.

Chuẩn bị máy ảo

1.3. Thiết lập đường mạng chung

Kết nối card mạng của các máy tính vào một switch chung.

Thiết lập đường mạng chung

1.4. Thiết lập địa chỉ IP cho các máy tính

Thiết lập địa chỉ IP (thủ công) cho từng máy tính.

Đảm bảo các máy tính phải có IP khác nhau.

Thiết lập địa chỉ IP
Thiết lập địa chỉ IP cho máy 1
Thiết lập địa chỉ IP
Thiết lập địa chỉ IP cho máy 2

1.5. Kiểm tra kết nối

Kiểm tra IP của từng máy tính : Start -> Run -> Gõ cmd -> gõ ipconfig hoặc ipconfig /all

Kiểm tra địa chỉ IP
Kiểm tra địa chỉ IP

Kiểm tra kết nối từ máy tính này sang máy tính kia: ping [IP]. Ví dụ: ping 192.168.1.2.

Kiểm tra kết nối

1.6. Một số lỗi thường gặp

– Kiểm tra trùng địa chỉ MAC dẫn đến không thể đặt địa chỉ IP.

– Kiểm tra trùng địa chỉ IP.

– Kiểm tra tắt Firewall (tường lửa).

2. Bài tập xây dựng mạng LAN

2.1. Bài tâp 1

Chuẩn bị các máy ảo WSV1 cài hệ điều hành windows server 2003 (có thể thay thế bằng Windows Server 2012), WXP1 và WXP2 cài hệ điều hành Windows XP (có thể thay thế bằng Windows 7).

Kết nối các máy ảo vào một switch ảo là Vmnet3.

Thiết lập IP cho các máy tính như sau:

  • WSV1: IP là 192.168.1.1
  • WXP1: IP là 192.168.1.2
  • WXP2: IP là 192.168.1.3

Kiểm tra kết nối giữa các máy tính.

Thêm 2 máy tính ảo: 1 máy Windows Server 2003 tên là WSV2 và 1 máy Windows XP tên là WXP3.

Thêm vào mạng cục bộ đã xây dựng 2 máy tính này với IP của máy WSV2 là 192.168.1.4, IP của máy WXP3 là 192.168.1.5.

Kiểm tra kết nối giữa các máy tính sau khi thêm 2 máy tính ảo này.

2.2. Bài tập 2

Chuẩn bị 3 máy tính ảo: 3 máy ảo cài đặt hệ điều hành Windows XP với tên các máy ảo lần lượt là WXP1_BT2, WXP2_BT2, WXP3_BT2.

Kết nối các máy ảo vào một switch ảo là Vmnet5.

Thiết lập IP cho các máy tính như sau:

  • WXP1_BT2: IP là 10.0.0.1
  • WXP2_BT2: IP là 129.0.0.1
  • WXP3_BT2: IP là 192.0.0.1

Kiểm tra kết nối giữa các máy tính.

Rút ra nhận xét.

Mời bạn đánh giá bài viết
Bài trước và bài sau trong môn học<< Địa chỉ IP là gì? Cách thiết lập địa chỉ IP trên máy tínhChia sẻ dữ liệu trong mạng LAN >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.