Dịch vụ DHCP và cài đặt dịch vụ DHCP

Đây là bài 12/17 bài của series môn học Thực hành Mạng máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt.

1. Dịch vụ DHCP

Dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) được cài đặt trên máy Windows Server. Máy này được gọi là DHCP server. Sau khi cài dịch vụ này, DHCP server có nhiệm vụ cấp phát IP động cho các máy tính có kết nối vật lý với nó.

Minh họa DHCP

2. Cài đặt dịch vụ DHCP

2.1. Cài đặt DHCP trên máy server

Đặt đĩa cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003 vào ổ đĩa CD của máy server.

Đặt đĩa cài đặt Windows Server vào máy ảo

Máy DHCP server cấp phát IP cho những máy client nhưng địa chỉ IP của máy server phải được gán tĩnh.

Đặt IP tĩnh cho DHCP Server

Cài đặt DHCP Server. Click Start->Settings->Controller Panel. Rồi chọn Add or Remove Programs.

Add or remove program

Chọn Add or remove windows components. Rồi chọn đến phần Networking Services và click Details…

Network service

Check vào chọn cài đặt Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dịch vụ DHCP

Click OK rồi click Next và đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

Quá trình cài đặt DHCP

2.2. Cấu hình DHCP Server cấp phát IP động cho các máy clients

Click Start->Programs->Administrative Tools->DHCP.

Cấu hình DHCP

Cấu hình dãy IP cấp phát cho các máy tính clients. Click chuột phải vào DHCP server chọn New Scope…

New scope của DHCP

Click Next đến hộp thoại Scope Name, đặt tên và mô tả cho cấu hình dãy IP cấp phát cho các máy tính clients.

Tên của scope DHCP

Click Next rồi đặt địa chỉ IP bắt đầu và kết thúc của dãy IP cấp phát tự động cho các máy tính clients.

Dãy IP DHCP được cấp phát

Click Next. Hộp thoại Add Exclusions xuất hiện, yêu cầu nhập dãy địa chỉ IP không cấp phát cho máy clients trong dãy IP ở bước trên.

Dãy IP loại trừ

Click Next rồi cấu hình thời gian máy tính clients được phép sử dụng địa chỉ IP mà máy server cấp phát.

Thời gian cấp phép IP

Click Next rồi chọn No, I will configure these options later rồi click Next->Finish để kết thúc quá trình cấu hình DHCP.

Config DHCP

Click phải vào Scope vừa tạo rồi click Activate để kích hoạt cấp phát IP cho các máy clients.

Kích hoạt DHCP

2.3. Cấp phát IP động cho các máy clients dùng DHCP vừa tạo

Kết nối vật lý sao cho máy tính client và DHCP server có cùng kết nối vào chung một switch ảo.

Kết nối đường mạng cho client

Máy client WXP1 chưa được đặt IP và chọn chế độ nhận IP tự động.

Chọn chế độ tự nhận IP

Địa chỉ IP của máy WXP1 hiện tại là 0.0.0.0

Địa chỉ IP 0.0.0.0

Sử dụng lệnh ipconfig /renew để xin cấp phát IP từ DHCP server.

Nhận IP được cấp phát

Nếu không muốn nhận IP từ DHCP server nữa thì sử dụng lệnh ipconfig /release để giải phóng IP đã nhận từ DHCP server. IP lúc này sẽ là 0.0.0.0

Giải phóng IP cấp phát

3. Bài tập

Chuẩn bị máy ảo WSV1 cài hệ điều hành Windows Server 2003, WXP1 và WXP2 cài hệ điều hành Windows XP.

Kết nối các máy ảo vào một switch ảo là Vmnet5.

Cài đặt dịch vụ DHCP trên máy WSV1.

Cấu hình DHCP trên máy WSV1 với dãy IP cấp phát từ 10.1.1.2 – 10.1.1.49, dãy IP không được cấp phát là 10.1.1.29, 10.1.1.15 – 10.1.1.25.

Cấp phát IP cho máy WXP1, WXP2 từ DHCP vừa cấu hình.

4.7/5 - (3 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Local Policy và một số Local Policy thường dùngDịch vụ DNS và cài đặt dịch vụ DNS trong mạng LAN >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.