Giới thiệu môn học Thực hành Mạng máy tính

Đây là bài 1/17 bài của series môn học Thực hành Mạng máy tính

1. Tóm tắt môn học

Môn học Thực hành Mạng máy tính giúp cũng cố các kiến thức lý thuyết Mạng máy tính.

Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng thực hành như:

  • Kỹ năng bấm cáp mạng
  • Kỹ năng xây dựng hệ thống mạng LAN
  • Kỹ năng quản lý các tài nguyên mạng
  • Kỹ năng cài đặt một số dịch vụ mạng cơ bản

2. Chuẩn đầu ra môn học

  • Trình bày được các vấn đề mạng máy tính cơ bản
  • Xây dựng được một hệ thống mạng LAN
  • Quản lý được tài nguyên mạng
  • Cài đặt được một số dịch vụ mạng cơ bản

3. Chương trình môn học

Bài 1 – Giới thiệu môn học Thực hành Mạng máy tính

Phần 1 – Xây dựng mạng LAN và quản lý tài nguyên mạng LAN

Bài 2 – Cáp xoắn đôi và cách bấm đầu cáp mạng RJ45

Bài 3 – Địa chỉ IP là gì? Cách thiết lập địa chỉ IP trên máy tính

Bài 4 – Các bước xây dựng mạng LAN đơn giản

Bài 5 – Chia sẻ dữ liệu trong mạng LAN

Bài 6 – Quản lý tài nguyên đĩa cứng: basic disk và dynamic disk

Bài 7 – Quản lý tài khoản người dùng trong máy tính

Bài 8 – Phân quyền dữ liệu chia sẻ trong mạng LAN

Bài 9 – Cấu hình Disk Quota và mã hóa EFS

Bài 10 – Đề mẫu bài kiểm tra lần 1 môn Thực hành Mạng máy tính

Bài 11 – Local Policy và một số Local Policy thường dùng

Phần 2 – Cài đặt một số dịch vụ mạng

Bài 12 – Dịch vụ DHCP và cài đặt dịch vụ DHCP

Bài 13 – Dịch vụ DNS và cài đặt dịch vụ DNS trong mạng LAN

Bài 14 – Triển khai dịch vụ Web với Web Server IIS

Bài 15 – Dịch vụ FTP và cài đặt dịch vụ FTP trong mạng LAN

Bài 16 – Sơ đồ mạng và một số công cụ thiết kế sơ đồ mạng

Bài 17 – Đề mẫu bài kiểm tra lần 2 môn Thực hành Mạng máy tính

4. Quy định về môn học

4.1. Quy định chung

– Số tín chỉ: 1 tín chỉ

– Số tiết: 45 tiết thực hành

– Số tuần: 15 tuần

– Số tiết/tuần: 3 tiết

– Nơi học: phòng thực hành

4.2. Hình thức kiểm tra

– Kiểm tra thực hành tại lớp.

– Thang điểm: 10

– Các bài kiểm tra:

  • Kiểm tra giữa kỳ: 40% (dự kiến tuần 8)
  • Kiểm tra cuối kỳ: 60% (dự kiến tuần 15)
5/5 - (3 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn họcCáp xoắn đôi và cách bấm đầu cáp mạng RJ45 >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.