Dịch vụ DNS và cài đặt dịch vụ DNS trong mạng LAN

Đây là bài 13/17 bài của series môn học Thực hành Mạng máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt.

1. Dịch vụ DNS là gì?

DNS (Domain Name System) là một hệ thống phân giải tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet. Nó là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền.

Mỗi website được xác định thông qua một tên miền và một địa chỉ IP. Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web.

Quá trình “dịch” tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt hiểu và truy cập được vào website là công việc của một DNS server. Các DNS server trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ “IP” thành “tên” và ngược lại.

Người sử dụng chỉ cần nhớ “tên”, không cần phải nhớ địa chỉ IP (địa chỉ IP là những con số rất khó nhớ).

Ví dụ, thay vì nhớ IP 12.34.56.78 để truy cập website nằm trên máy này thì người dùng chỉ cần nhớ www.example.com (dễ nhớ hơn nhiều so với IP).

Dịch vụ DNS

2. Cài đặt dịch vụ DNS trong mạng LAN

2.1. Cài đặt DNS trên máy Server

Đặt đĩa cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003 vào ổ đĩa CD của máy server.

Đặt đĩa cài đặt Windows Server vào máy ảo

Địa chỉ IP của máy server phải được gán tĩnh.

Đặt IP tĩnh cho DHCP Server

Cài đặt DNS Server. Click Start->Settings->Controller Panel. Rồi chọn Add or Remove Programs.

Add or remove program

Chọn Add or remove windows components. Rồi chọn đến phần Networking Services và click Details…

Network service

Check vào chọn cài đặt Domain Name System (DNS)

Cài đặt dịch vụ DNS

Click Next và chờ quá trình cài đặt DNS hoàn thành.

Quá trình cài đặt DHCP

2.2. Cấu hình DNS Server phân giải tên miền của Domain Controller

Click Start->Programs->Administrative Tools->DNS.

Vào cấu hình DNS

Tạo Forward lookup zone cho DNS Server. Chọn New Zone…

New zone DNS

Click Next rồi chọn Primary Zone ở hộp thoại Zone Type.

Zone type DNS

Nhập tên Domain Name cần được DNS phân giải.

Tên miền cần phân giải DNS

Click Next rồi chọn Allow both nonsecured and secure dynamic updates ở hộp thoại Dynamic Update. Click Next-> Finish.

Dynamic Update DNS

Click phải vào qtm.com rồi chọn New Host (A)…

New host DNS

Nhập địa chỉ IP của máy DNS sẽ phân giải tên miền qthtm.com. Chọn Add Host.

Add host DNS

Tạo Reverse lookup zones cho DNS Server. Click phải chọn New Zone…

Reverse lookup zone DNS

Click Next rồi chọn Primary Zone ở hộp thoại Zone Type.

Zone type DNS

Nhập Network ID của máy cài đặt DNS.

Network ID

Click Next rồi chọn Allow both nonsecured and secure dynamic updates ở hộp thoại Dynamic Update. Click Next-> Finish.

Dynamic Update

Click phải 192.168.1.x Subnet rồi chọn New Pointer (PTR)…

New pointer

Nhập địa chỉ IP của máy DNS và chọn Browse… đến máy Host đã tạo ở phần Forward Lookup Zones.

Domain name và IP convert

Đặt Preferred DNS server cho các máy tính cần sử dụng DNS phân giải tên miền qthtm.com vừa cấu hình.

Preferred DNS

Kiểm tra DNS Server vừa cấu hình. Click Start->Run…->Gõ cmd->gõ nslookup.

Kiểm tra cài đặt DNS

3. Bài tập

Chuẩn bị máy ảo WSV2 cài hệ điều hành Windows Server 2003, WXP3 và WXP4 cài hệ điều hành Windows XP.

Kết nối các máy ảo vào một switch ảo là Vmnet7.

Xây dựng hệ thống mạng LAN kết nối 3 máy tính trên.

Cài đặt dịch vụ DNS trên máy WSV1.

Cấu hình DNS phân giải tên miền cuocsongtuoidep.com.

Cấp phát IP cho máy WXP1, WXP2 từ DHCP vừa cấu hình.

Kiểm tra DNS từ WXP3, WXP4.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Dịch vụ DHCP và cài đặt dịch vụ DHCPTriển khai dịch vụ Web với Web Server IIS >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.