Đề mẫu bài kiểm tra lần 2 môn Thực hành Mạng máy tính

Đây là bài 17/17 bài của series môn học Thực hành Mạng máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt.

1. Hình thức kiểm tra

Sinh viên làm bài kiểm tra thực hành tại lớp trong 60 phút. Đề kiểm tra bao gồm các kiến thức và kỹ năng trọng tâm như xây dựng mạng LAN, tài khoản người dùng, chia sẻ dữ liệu, các dịch vụ mạng,…

2. Đề mẫu kiểm tra lần 2

Cho sơ đồ mạng như hình bên dưới. Đây là sơ đồ mạng của một công ty.

Sơ đồ mạng

Cài đặt dịch vụ DHCP trên máy Server-PT và xây dựng hệ thống mạng LAN như sơ đồ mạng đã cho.

Công ty xây dựng một website là http://newsdev.com dùng cho thông tin nội bộ của công ty. Cài đặt DNS và triển khai website trên máy Server-PT sao cho các nhân viên sử dụng các máy tính trong mạng cục bộ đều có thể truy cập website này.

Ngoài ra, công ty cũng có một kho lưu trữ dữ liệu tại liên kết ftp://newsdev.com. Cài đặt dịch vụ FTP để xây dựng kho lữu trữ dữ liệu trên.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Sơ đồ mạng và một số công cụ thiết kế sơ đồ mạng
Chia sẻ trên mạng xã hội:

1 bình luận về bài viết “Đề mẫu bài kiểm tra lần 2 môn Thực hành Mạng máy tính

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.