Dịch vụ FTP và cài đặt dịch vụ FTP trong mạng LAN

Đây là bài 15/17 bài của series môn học Thực hành Mạng máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt.

1. Dịch vụ FTP là gì?

FTP (File Transfer Protocol) là một giao thức giúp dễ dàng trao đổi dữ liệu giữa máy tính client với server lưu trữ dữ liệu. FTP quản lý toàn bộ các dữ liệu dạng tập tin và thư mục có trên server. Cổng kết nối của FTP là 21.

Dịch vụ FTP

Máy tính cài đặt dịch vụ FTP gọi là FTP server. Máy tính này sẽ tập trung lưu trữ dữ liệu và cung cấp cho các máy tính client thông qua dịch vụ FTP.

2. Cài đặt dịch vụ FTP

2.1. Cài đặt dịch vụ FTP máy server

Đặt đĩa cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003 vào ổ đĩa CD của máy server.

Đặt đĩa cài đặt Windows Server vào máy ảo

Địa chỉ IP của máy server phải được gán tĩnh.

Đặt IP tĩnh cho DHCP Server

Cài đặt FTP Server. Click Start->Settings->Controller Panel. Rồi chọn Add or Remove Programs.

Add or remove program

Chọn Add or remove windows components. Rồi chọn đến phần Application Server và click Details…

Application server

Check chọn Internet Information Services (IIS) rồi click Details…

Chọn IIS

Check chọn File Transfer Protocol (FTP) Service.

Chọn FTP

Click OK rồi click Next và đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

Quá trình cài đặt IIS

2.2. Cấu hình FTP với IIS

Click Start->Programs->Administrative Tools->Internet Information Services (IIS) Manager.

Cấu hình dịch vụ IIS

Click chuột phải FTP Sites chọn New->FTP Site…

Tạo ftp site

Click Next rồi nhập mô tả FTP Site sẽ tạo.

Tên ftp site

Gán địa chỉ IP của máy tính quản lý FTP Site sẽ tạo.

Địa chỉ IP FTP Server

Click Next rồi chọn Browse… để chọn đường dẫn đến thư mục lưu trữ file FTP trên máy server. Click Next->Finish để hoàn tất quá trình cấu hình FTP Site.

Địa chỉ IP FTP Server

Một FTP Site tên là myftp được tạo ra.

Site FTP tạo ra

Truy cập FTP Site từ browser IE. Đường dẫn truy cập có dạng: ftp://[IP] với IP là IP trên máy server cài đặt website.

Truy cập FTP Site

3. Bài tập

Chuẩn bị máy ảo WSFTP cài hệ điều hành Windows Server 2003, WXP1 và WXP2 cài hệ điều hành Windows XP.

Kết nối các máy ảo vào một switch ảo là Vmnet2.

Cài đặt dịch vụ FTP trên máy WSFTP.

Cấu hình một FTP Site trên máy WSFTP với folder lưu trữ dữ liệu là E:\\myftp.

Từ các máy WXP1, WXP2 truy cập FTP Site trên.

Mở rộng:

    • Chọn tên miền cho FTP Site superweb.com.
    • Cài đặt DNS phân giải tên miền trên của FTP Site.
5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Triển khai dịch vụ Web với Web Server IISSơ đồ mạng và một số công cụ thiết kế sơ đồ mạng >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.