Đề mẫu bài kiểm tra lần 1 môn Thực hành Mạng máy tính

Đây là bài 10/17 bài của series môn học Thực hành Mạng máy tính

Các bài thực hành đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 và Windows XP. Sinh viên có thể thay thế bằng Windows Server 2012 và Windows 7 nếu phòng máy có cài đặt.

1. Hình thức kiểm tra

Sinh viên làm bài kiểm tra thực hành tại lớp trong 60 phút. Đề kiểm tra bao gồm các kiến thức và kỹ năng trọng tâm như xây dựng mạng LAN, tài khoản người dùng, chia sẻ dữ liệu,…

2. Đề mẫu kiểm tra lần 1

Mạng máy tính của một công ty có sơ đồ thiết kế như bên dưới:

Sơ đồ mạng LAN

Trong đó, các máy tính PC cài đặt hệ điều hành Windows XP. Máy tính Laptop cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003. Máy tính Server-PT cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003.

a) Xây dựng mạng cục bộ với sơ đồ thiết kế đã cho.

b) Trên máy tính Laptop, thêm một ổ đĩa có dung lượng 50GB, chia ổ đĩa thành 3 phân vùng là H (primary – 10GB), I (logical drive – 15GB), J (logical drive – 25GB).

c) Phân vùng I lưu trữ những dữ liệu cực kì quan trọng của dự án nên phải back up toàn bộ dữ liệu trên phân vùng I. File backup được tạo ra với tên là i_backup.bkf.

d) File i_backup.bkf được đặt vào folder backup trên phân vùng H. Chia sẻ folder này cho các máy tính khác trong mạng để mỗi máy tính đều có một bản back up này.

e) Trên máy tính Laptop, tạo các user giamdoc, ketoan_1, ketoan_2, kinhdoanh_1, kinhdoanh_2 với password là abc123!.

f) Trên phân vùng J, phân quyền sao cho user giamdoc được sử dụng không giới hạn dung lượng. User ketoan_1, ketoan_2 được sử dụng 50 MB, user kinhdoanh_1, kinhdoanh_2 được sử dụng 100 MB.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Cấu hình Disk Quota và mã hóa EFSLocal Policy và một số Local Policy thường dùng >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.