Khái niệm lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Đây là bài 3/19 bài của series môn học Lập trình hướng đối tượng

1. Khái niệm đối tượng (object) trong thế giới thực

Đối tượng (object) trong thế giới thật là một thực thể (entity) cụ thể mà ta có thể nhìn thấy, sờ và cảm nhận được. Mỗi đối tượng đều có các thông tin và các hoạt động của riêng nó. Ví dụ:

Đối tượngThông tinHoạt động
Con chóTênSủa
 Màu sắcVẫy đuôi
 Giống chóĂn
 TuổiChạy
Tài khoảnTên tài khoảnĐăng nhập
 Số tài khoảnRút tiền
 Ngân hàngGửi tiền
 Số dưKiểm tra số dư

2. Đối tượng trong phần mềm

Là một thực thể phần mềm được sử dụng bởi máy tính, dùng để mô tả, biểu diễn một đối tượng ở thế giới thực. Một đối tượng phần mềm bao bọc các thuộc tính và các phương thức bên trong nó. Quá trình trừu tượng hóa giúp biểu diễn đối tượng trong thế giới thực thành đối tượng phần mềm.

Trừu tượng hóa trong OOP

3. Khái niệm lớp (class)

Trong thực tế, có nhiều đối tượng có cùng loại, có cùng thuộc tính và phương thức. Chúng ta có thể tạo ra lớp (class) để định nghĩa các thuộc tính và các phương thức chung cho tất cả các đối tượng của cùng một loại nào đó.

Khái niệm lớp trong OOP

Có thể hiểu một lớp là một thiết kế (blueprint) hay mẫu (prototype) cho các đối tượng cùng kiểu. Một đối tượng là một thể hiện cụ thể của một lớp. Mỗi thể hiện có thể có những thuộc tính thể hiện khác nhau.

Class và Object trong OOP

Trong lập trình hướng đối tượng, lớp là một khái niệm tĩnh, được định nghĩa bởi lập trình viên. Còn đối tượng là một khái niệm động, nó chiếm một vùng nhớ trong bộ nhớ. Khi khai báo và khởi tạo, đối tượng được tạo ra để lưu trữ dữ liệu, xử lý theo yêu cầu được thiết kế và bị hủy bỏ khi hết nhiệm vụ.

4. Tương tác giữa các đối tượng

Trong thế giới thực: các đối tượng có thể tương tác được với nhau thông qua ngôn ngữ, tin nhắn, cử chỉ,…

Tương tác giữa các đối tượng trong thế giới thực

Trong lập trình: các đối tượng giao tiếp với nhau bằng cách gửi thông điệp.

Tương tác giữa các đối tượng trong lập trình

Những thông điệp trong lập trình có thể là lời gọi hàm hoặc truyền dữ liệu giữa các đối tượng,…

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Đặc điểm của các phương pháp lập trìnhĐịnh nghĩa lớp trong lập trình hướng đối tượng với C++ >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.