Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình vuông

1. Công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác đều, có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau (4 góc vuông).

Hình vuông ABCD

Một số tính chất của hình vuông:

 • 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Có 2 cặp cạnh song song.
 • Có 4 cạnh bằng nhau.
 • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp mà tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
 • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
 • Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
 • Có tất cả tính chất của hình chữ nhật, hình thoi và cả hình thang cân.

Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài 4 cạnh của nó, hay bằng 4 lần độ dài một cạnh:

P = 4a

trong đó, độ dài một cạnh của hình vuông là a.

Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài của cạnh:

S = a2

2. Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình vuông

Độ dài một cạnh của hình vuông có thể là số thực. Do đó, chúng ta khai báo biến float a để người dùng nhập vào độ dài cạnh của hình vuông. Sau đó, khai báo float cv, dt để lưu giá trị tính toán được của chu vi và diện tích.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  float a;
  cout<<"Nhap do dai mot canh a:";
  cin>>a;
  float cv, dt;
  cv=4*a;
  dt=a*a;
  cout<<"Chu vi hinh vuong: "<<cv<<endl;
  cout<<"Dien tich hinh vuong: "<<dt<<endl;
  return 0;
}

Kết quả thực thi chương trình

Mỗi lần chạy chương trình, chúng ta có thể nhập các giá trị chiều dài và chiều rộng khác nhau để tính diện tích và chu vi của hình vuông.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.