Nguyên lý cấp nguồn đầu vào trên mainboard Laptop

Đây là bài 5/18 bài của series môn học Sửa chữa Laptop cơ bản

1. Nguồn đầu vào là gì?

Nguồn đầu vào là điểm tập trung giữa nguồn DC IN (Adapter)nguồn V.BAT (Battery), có điện áp từ 12V đến 20V. Đây là nguồn điện đầu tiên xuất hiện trên Laptop khi gắn Pin hoặc cắm Adapter.

Trên máy Laptop, nguồn đầu vào đi đến các nguồn xung để cung cấp điện áp cho các nguồn xung hoạt động.

Chức năng nguồn đầu vào

Nguồn đầu vào cấp trực tiếp cho khối cao áp (Inverter) để tạo điện áp chiếu sáng màn hình.

Khi có nguồn đầu vào, Laptop vẫn chưa ăn dòng hoặc ăn dòng không đáng kể.

Nguồn đầu vào được sinh ra từ 2 mạch quan trọng là mạch đầu vào DC INmạch đầu vào BATTERY. Chúng ta sẽ phân tích nguyên lý của 2 mạch đầu vào này.

2. Mạch đầu vào DC IN

Nguyên lý nguồn đầu vào

Nguồn adapter đi vào qua jack cắm và phải đi qua mạch nguồn đầu vào DC IN trước khi đi đến các nguồn xung.

Thành phần chính của mạch nguồn đầu vào DC INđèn mosfet thuận. Đèn mosfet thuận được điều khiển cho phép dẫn hoặc tắt bởi các mạch bảo vệ và mạch số.

Mạch bảo vệ 1 có chức năng kiểm tra điện áp từ adapter. Nếu điện áp Adapter đạt ngưỡng cho phép thì mạch bảo vệ 1 sẽ cho mosfet thuận dẫn, ngược lại sẽ ngắt mosfet thuận, không cho điện áp này vào máy.

Mạch bảo vệ 2 có chức năng kiểm tra nguồn đầu vào. Nếu phát hiện ra các trường hợp chập tải, sụt áp sẽ ngắt mosfet thuận để bảo vệ.

Mạch bảo vệ 3 thường thiết kế trong IC SIO. Mạch này theo dõi nguồn cho Laptop. Nếu có sự cố trong quá trình hoạt động, IC SIO ra lệnh ngắt mosfet thuận.

Bên dưới là mạch đầu vào DC IN của Laptop HP CQ40

Nguồn đầu vào DCIN HP CQ40

Các mosfet thuận trong mạch đầu vào DC IN là PQ101, PQ103. Tín hiệu PACIN ACOFF# là các tín hiệu yêu cầu dẫn hoặc ngắt mosfet thuận từ các mạch bảo vệ. Các mạch số và mạch bảo vệ được cấu tạo bởi IC PU102B, các mosfet PQ107, PQ109 cũng như các transistor PQ104, PQ105, PQ106.

Các bạn có thể download schematic của Laptop HP CQ40 tại đây.

3. Mạch đầu vào BATTERY

Mạch đầu vào BATTER cũng có mosfet thuận để đóng hoặc ngắt dòng điện vào Laptop để bảo vệ Laptop. Bên dưới là mạch đầu vào BATTERY với mosfet thuận PQ102.

Nguồn đầu vào Battery HP CQ40

Sau khi Laptop nhận được nguồn đầu vào từ pin thì cũng sẽ có mạch bảo vệ 2mạch bảo vệ 3 như mạch đầu vào DC IN kiểm tra các điện áp để bảo vệ Laptop.

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Các nguồn điện áp trên mainboard LaptopNguyên lý cấp nguồn chờ trên mainboard Laptop >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.