Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

1. Công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một hình tứ giác có bốn góc vuông.

Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó:

P = ( a + b) x 2

trong đó, chiều dài của hình chữ nhật là a và chiều rộng là b.

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng:

S = a x b

2. Chương trình C++ tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật có thể là số thực. Do đó, chúng ta khai báo hai biến float a, b để người dùng nhập vào giá trị chiều dài và chiều rộng. Sau đó, khai báo float cv, dt để lưu giá trị tính toán được của chu vi và diện tích.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  float a, b;
  cout<<"Nhap chieu dai a:";
  cin>>a;
  cout<<"Nhap chieu rong b:";
  cin>>b;
  float cv, dt;
  cv=(a+b)*2;
  dt=a*b;
  cout<<"Chu vi hinh chu nhat: "<<cv<<endl;
  cout<<"Dien tich hinh chu nhat: "<<dt<<endl;
  return 0;
}

Kết quả thực thi chương trình

Mỗi lần chạy chương trình, chúng ta có thể nhập các giá trị chiều dài và chiều rộng khác nhau để tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.