30 phím tắt (keyboard shortcuts) trong Visual Studio Code

Khi lập trình, các phím tắt (keyboard shortcuts) giúp ích rất nhiều trong việc tăng tốc độ coding. Ở bài này, chúng ta cùng tìm hiểu một số keyboard shortcuts được sử dụng phổ biến nhất trong Visual Studio Code trên môi trường Windows.

Trong Visual Studio Code, chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+K Ctrl+S hoặc Ctrl+K+S để mở keyboard shortcuts. Với công cụ này, các bạn có thể tạo mới hoặc chỉnh sửa keyboard shortcuts trong Visual Studio Code.

Keyboard Shortcuts trong Visual Studio Code

Bên dưới là 30 keyboard shortcuts được sử dụng phổ biến nhất trong Visual Studio Code. Để dễ nhớ, các phím tắt này được sắp xếp theo cách bắt đầu bằng Ctrl, Shift, Alt.

#1. Ctrl+Shift+P, F1: hiển thị bảng lệnh (command palette).

#2. Ctrl+P: tìm và mở nhanh một file.

#3. Ctrl+Shift+F: hiển thị search ở phần sidebar bên trái.

#4. Ctrl+B: ẩn hiện sidebar bên trái.

#5. Ctrl+`: ẩn hiện Terminal.

#6. Ctrl+Shift+M: ẩn hiện Problems.

#7. Ctrl+/: tắt mở comment cho dòng hiện tại.

#8. Ctrl+Tab: mở file đang mở kế tiếp.

#9. Ctrl+Shift+Tab: mở file đang mở trước đó.

#10. Ctrl+Space, Ctrl+I: gợi ý code.

#11. Ctrl+X: xóa dòng hiện tại.

#12. Ctrl+.: tìm cách khắc phục lỗi.

#13. Ctrl+F: tìm kiếm trong một file.

#14. Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế trong một file.

#15. Ctrl+Click, F12: di chuyển đến nơi định nghĩa của hàm.

#16. Ctrl+W: đóng file hiện tại đang mở.

#17. Ctrl+Shift+T: mở file vừa đóng.

#18. Ctrl+,: mở Settings trong Visual Studio Code.

#19. Ctrl+\: chia màn hình (Split Editor) trong Visual Studio Code.

#20. Ctrl+Shift+L: chọn tất cả các lần xuất hiện của cụm từ đang được chọn trong một file.

#21. Ctrl+G: chuyển nhanh đến dòng bất kỳ.

#22. Ctrl+Enter: thêm một dòng mới dưới dòng hiện tại.

#23. Ctrl+N: tạo một file mới.

#24. Ctrl+K S: lưu tất cả file trong Visual Studio Code.

#25. Shift+Alt+F: định dạng code.

#26. Shift+Alt+A: tắt mở một khối (block) chú thích.

#27. Shift+F12: hiển thị những nơi sử dụng biến, hàm,… đang chọn.

#28. Alt+Click: chọn nhiều con trỏ (mutiple cursors) trong file.

#29. Alt+↑: di chuyển dòng hiện tại lên trên hoặc xuống dưới.

#30. Alt+↓: di chuyển dòng hiện tại xuống dưới.

Các bạn có thể tham khảo thêm ở các link sau: keyboard shortcus Windows, keyboard shortcus Linux, keyboard shortcus MacOS

5/5 - (5 bình chọn)
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.