Lập trình điều khiển led đơn với board mạch Arduino

Đây là bài 6/17 bài của series môn học Lập trình Arduino cơ bản

1. Thiết kế mạch điều khiển led đơn với board mạch Arduino

Mạch điều khiển gồm 1 board Arduino UNO, 1 điện trở 220Ω, 1 led. Lưu ý, chân dương (+) của led kết nối với chân digital của board mạch Arduino, chân âm (-) của led kết nối vào GND của board mạch Arduino.

Sơ đồ mạch điều khiển led đơn của Arduino

Có thể sử dụng mạch điều khiển giả lập trên Proteus.

Sơ đồ mạch điều khiển led với Arduino trên Proteus

2. Viết chương trình điều khiển led chớp tắt dùng delay

int led = 6;//chân kết nối với led
void setup() {        
 pinMode(led, OUTPUT);//khai báo chân led là ngõ ra 
}

void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);//Bật led (HIGH - có nghĩa là mức điện áp 5V)
 delay(1000);//Chờ 1000 mili giây = 1 giây  
 digitalWrite(led, LOW);//Tắt led (LOW - có nghĩa là mức điện áp 0V)
 delay(1000);//Chờ 1000 mili giây = 1 giây
}

Hàm delay() dừng toàn bộ chương trình trong thời gian quy định. Không thể thực hiện thao tác khác trong khi thực thi hàm delay().

Chương trình trên làm đèn led sáng rồi dừng 1s, tắt đèn led rồi dừng 1s. Cứ như thế lặp đi lặp lại liên tục sẽ tạo nên hiệu ứng chớp tắt của đèn led.

3. Viết chương trình điều khiển led chớp tắt dùng định thời

Khi sử dụng hàm delay(), vi điều khiển của Arduino phải chờ cho đến khi hết thời gian delay mới thực hiện các tác vụ khác. Việc này có thể làm ảnh hưởng đến các tác vụ khác khi chạy cùng thời điểm, làm tăng độ trễ khi thực thi chương trình hoặc làm cho chương trình chạy không chính xác. Việc dùng định thời với hàm millis() sẽ khắc phục tình trạng trên.

int led = 6;//chân kết nối với led
int ledState = LOW;//khai báo biến lưu trạng thái của led
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
void setup(){
 pinMode(led, OUTPUT);//khai báo chân led là ngõ ra
}
void loop(){
 unsigned long currentMillis = millis();
 if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
  previousMillis = currentMillis;
  if (ledState == LOW){
   ledState = HIGH; // Đổi trạng thái led
  }else{
   ledState = LOW; // Đổi trạng thái led
  }
  digitalWrite(led, ledState);
 }
}

Biến ledState nhằm lưu trữ trạng thái của led tại thời điểm hiện tại. Biến interval là giá trị của 1 bước thời gian tính theo mili giây. Lúc đầu giá trị previousMillis = 0.

Hàm millis() sẽ trả về số mili giây từ khi board Arduino hoạt động. Lệnh currentMillis = millis(); sẽ gán giá trị trả về của hàm millis() cho biến curentMillis. Nếu thời gian hiện tại – thời gian bắt đầu >= interval, chương trình sẽ thực hiện 2 việc:

  • Gán previousMillis = curentMillis; để bắt đầu tính lại thời gian đã chạy chương trình.
  • Đổi trạng thái của led (nếu là LOW thì chuyển sang HIGH và ngược lại).

Việc bật tắt led chỉ thực hiện khi currentMillis – previousMillis >= interval. Trong khoản thời gian này thì ta có thể thực hiện các tác vụ khác của chương trình.

5/5 - (2 bình chọn)
Bài trước và bài sau trong môn học<< Các bước lập trình và chạy chương trình với ArduinoLập trình điều khiển nhiều led với board mạch Arduino >>
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Trả lời

Lưu ý:

1) Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

2) Khuyến khích sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

3) Mọi bình luận trái quy định sẽ bị xóa bỏ.